نایمونیک

نایمونیک(Nimonic)

نایمونیک یک علامت ثبت شده توسط special metals corporation می با…