آلومینیوم 5754

آلومینیوم۵۷۵۴

سری 5000 آلیاژهای آلومینیوم با عنصر شیمیایی منیزیوم شناخته می…