آلومینیوم 1050

آلومینیوم۱۰۵۰

در میان آلیاژهای آلومینیوم، سری ۱۰۰۰ با نام آلومینیوم خالص تجاری شن…