نوشته‌ها

بررسی المینیوم سری ۶۰۰۰ و ۶۰۶۱

انواع آلیاژهای آلومینیوم سری ۶۰۰۰ انواع آلیاژهای آلومینیوم منیزیم سیلیسیم …

مقاطع المینیوم ۲۰۲۴

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و … در الیاژ های…

مقاطع المینیوم ۵۰۸۳

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۶۰۶۱

عرضه انواع مقاطع المینیوم نظیر ورق میلگرد لوله و ... در الیاژ ه…

مقاطع المینیوم ۷۰۷۵

عرضه انواع الیاژ ها و مقاطع المینیوم در سایز های مختلف با مناسب تر…

بررسی المینیوم ۷۰۷۵ و سری ۷۰۰۰

آلیاژ ۷۰۷۵ از سری الیاژ های المینیوم است که در آن روی به عنوان عنص…