قلع

قلع چیست

قلع [sn] یک عنصر شیمیایی با تعداد اتمی 50 ، انعطاف پذیر در دمای ط…