فلزات ترکیبی

لوله های کاپر نیکل

عرضه لوله های کاپر نیکل در سایز ها و الیاژ های مختلف با مناسب…