معرفی فلزات

آلومینیوم۶۰۶۱

افزودن یک یا چند عنصر یا ترکیبی از آنها به فلز پایه را آلیاژ …

آلومینیوم ۷۰۷۵

اولین بار در سال ۱۹۴۳ آلیاژ ۷۰۷۵ توسط یک شرکت ژاپنی به نام سومیتومو…

آلومینیوم ۲۰۲۴

یکی از متداول ترین آلیاژهای آلومینیوم با استحکام بالا است. این آلومین…