آلومینیوم 7075

آلومینیوم ۷۰۷۵

اولین بار در سال ۱۹۴۳ آلیاژ ۷۰۷۵ توسط یک شرکت ژاپنی به نام سومیتومو…