آلومینیوم 5083

آلومینیوم۵۰۸۳

آلیاژ 5083، پادشاه رسته آلیاژی 5000 آلومینیوم 5083 یکی از آلیاژهای گروه آلوم…