آلومینیوم 2024

آلومینیوم ۲۰۲۴

یکی از متداول ترین آلیاژهای آلومینیوم با استحکام بالا است. این آلومین…