محصولات راسل متال

استیل سوپر داپلکس

آنالیز ترکیب شیمیایی خواص فیزیکی …

استیل داپلکس

آنالیز ترکیب شیمیایی خواص فیزیکی …

۱۷-۴ph

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۱

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۳۰

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل۴۲۰

آنالیز ترکیب شیمیایی

استیل ۴۱۰

آنالیز ترکیب شیمیایی

آلومینیوم۵۷۵۴

سری 5000 آلیاژهای آلومینیوم با عنصر شیمیایی منیزیوم شناخته می…

الومینیوم۵۰۵۲

ورق آلومینیوم 5052 متعلق به محصولات آلومینیوم سری 5XXX است که…

آلومینیوم ۳۱۰۵

آلیاژ ۳۱۰۵ آلومینیوم یکی از آلیاژ های آلومینیومی است. کاربرد …